Adresgegevens

(+31) 06-53781356 info@roygrunewald.com

Haarstraat 3
4201 JA Gorinchem (NL)

Category Archives: AD colum

Met de Raad terug naar de kroeg voor de revolutie!

Ouderen onder ons weten nog hoe er vroeger zaken werden gedaan: in de kroeg. In een walm van rook en jenever werd er stevig onderhandeld en het ‘contract’ stond op de achterkant van een sigarendoosje gekrabbeld. Een ferme handdruk, nog een borrel en klaar. Het maakte niet uit of het om koeien ging of om grote politieke beslissingen. Ik heb nog theaterdirecteuren gekend die op die manier onderhandelden over de prijs van de voorstellingen. Het was het tegenovergestelde van achterkamertjes politiek. Voorkamertjes politiek dus en volledig transparant. Menig historische politieke omwenteling is ook in de kroeg ontstaan. Ik weet niet wie hier het initiatief heeft genomen, maar aanstaande woensdag zijn wij burgers door de gemeenteraad uitgenodigd in café ’t Uyltje aan de Varkenmarkt. Nee, ze komen niet allemaal, maar wel zullen vertegenwoordigers van de partijen met ons van gedachten willen wisselen over die nieuwe revolutie: de opkomst van de eerste Gorcumse participatiemaatschappij. Van burgers wordt verwacht dat zij meer bijdragen aan de samenleving, maar eigenlijk weet geen mens hoe dat dan precies moet. Kan de overheid met al haar regelgeving en vergunningen stelsels er straks wel tegen dat mensen alles naar eigen inzichten gaan organiseren? Dat muziekdocenten van voorheen TOON hun krachten bundelen en het muziekonderwijs zelf organiseren is prima. Maar wat als jongeren initiatieven nemen om puberfeesten te organiseren, omdat er voor de jeugd ‘niets’ te doen is? Of oudere mannen die pretpakketten voor peuters op poten zetten? Waar is het toezicht op al die initiatieven en hoe worden die getoetst? Kortom, vergis u niet: burgerinitiatieven kunnen mooie dingen opleveren, maar ook het tegenovergestelde als je niet uitkijkt. Gelukkig heeft deze raad niet gezegd dat er een inspraakronde moet komen, nee, we duiken gewoon ouderwets de kroeg in. Daar mogen emoties hoog oplaaien, want daar is het leven van de stad zichtbaar. De keuze van de kroeg zegt ook wel iets, want is de uil niet het symbool van wijsheid? Dit lijkt op een goed en transparant begin! En niks notulen! Wel de volgekrabbelde bierviltjes tegen de muur plakken dan! Afspraak is ook daar afspraak!

De zon, de stad en doe eens gek

Net als velen heb ik afgelopen zaterdag enorm genoten van de zon, de stad en de vele activiteiten. Blije gezichten, tegen het eind van de middag vermoeide en door de zon rood gebakken koppies. Tjonge, ik kwam benen te kort. Het begon ’s morgens met de opening van ‘kunst in de sluis’, een prachtig staaltje van burgerparticipatie. In mijn vorige column had ik het over hoe dit uit de hand kan lopen als je niet alert bent op hoe initiatieven tot stand komen. En natuurlijk heeft het vele positieve kanten. Zie de bevlogenheid van de betrokkenen die ermee bezig zijn. En als je dan het hele dagprogramma ziet, valt het op hoe velen zich belangeloos inspannen om er iets moois van te maken. Met de zon als cadeautje zie je dat mensen er nog meer zin en plezier in hebben. Maar er was wel veel, heel veel. Buiten de binnenstad was er nog de bric-à-brac markt in het Lingebos en een pasar malam  in het Piazza Center. Hierin schuilt een klein kritisch puntje. Ik vroeg me af waarom die activiteiten niet gespreid werden over meerdere zaterdagen. Nu heb je in een keer een hoop bezoekers, maar bij spreiding ontvang je ze vaker. Programmaplanning is beslist een aandachtspunt voor het nieuwe gemeentebestuur. Gelukkig staat in hun coalitieakkoord dat men Gorinchem nog beter op de toeristische kaart wil zetten. Citaat daaruit: ‘dat dit raakt aan binnenstadsmanagement mag duidelijk zijn’. Mooi. Dit instituut was te zeer gericht op ‘city marketing’. Dat dat niet werkte kwam omdat men vergat dat daar iets anders aan vooraf gaat: ‘city making’. Gorinchem is een aantrekkelijk decorum waar het goed toeven is. Maar het gaat er om wat daarin te beleven valt. In deze emotiemarkt zijn toeristen op zoek naar inspirerende belevingen die zich werkelijk onderscheiden van de middenmoot. ‘Inspirerende belevingen’ moeten wel ‘gemaakt’ worden en daar is een gedurfde visie voor nodig. Als je echt iets bijzonders wilt, zeg ik altijd: ‘doe eens gek’. Laat prettig gestoorde participerende burger creatievelingen een visie en belevingsconcept ontwikkelen. Investeer in inspiratie, nieuwe coalitie. Succes!

Winkel leegstand is een vorm van stadsvervuiling, dus…

Als ik de straat vervuil kan ik een bekeuring krijgen. Als de vuilcontainers vol zitten en ik zet mijn vuilniszak ernaast krijg ik een boete. Terecht, want dat is smullen voor de ratten, zo zag ik laatst. Mee eens? Ok, dan nu een stap verder. Vervuiling is snel weg te werken. Verpaupering, veroorzaakt door leegstaande winkelpanden, is echter rampzalig en tast de hele stad aan in een langdurig slopend proces. ‘De winkelleegstand is een doorn in het oog,’ aldus de gemeente. Ja, zo ken ik nog een paar dooddoeners. Denk nou eens ànders! Lege winkels betekent niet: ‘winkelleegstand’ maar is ordinaire stadsvervuiling. Ergo: het begin van verpaupering. En wat doe je met vervuilers? Juist: die laat je betalen! Het wil maar niet in de hoofden van eigenaren en makelaars doordringen hoezeer zìj ónze stad vervuilen. De oplossing is simpel: werk samen met de culturele en creatieve sector. Vul je leegstaande pand tijdelijk met een inspirerend podium, atelier, expo ruimte, pop-up winkel. Gegadigden en burgerinitiatieven genoeg. Maar dan geen huur gaan vragen hè! Energiekosten, ok. Heldere gebruiksvoorwaarden en de garantie dat als er een koper of huurder is, men snel moet vertrekken: prima! Maar laat minstens de lege etalages iets bijzonders uitstralen in plaats van ze te beplakken  met die oerlelijke, oversized ‘te koop/huur’ uithangborden. Hallo! We zijn niet blind! Een klein bordje volstaat hoor. Zij moeten verantwoordelijkheid nemen, voor twee belangrijke economische waarden: de schoonheid en leefbaarheid van ónze stad. Desnoods gedwongen. We willen immers meer toeristen trekken? Dat doe je niet met vervuilende leegstand, maar met inspirerende volstand! Je tilt daarmee Gorinchem zelf omhoog want cultuur kleurt de stad. Maar blijkbaar is er nog te veel onwil bij die vastgoedrakkertjes. Dus, nieuwbakken gemeenteraad: begin met die sneue affiches te verbieden of laat ze verkleinen! Ambtenaren zijn heel goed in het bepalen  van afmetingen. Als jullie gewone burgervervuilers kunnen beboeten, dan deze notoire stadsvervuilers al helemaal! Langer dan twee maanden onnodig leeg? Knal! Een vette boete per leegstand dag! Of bedenk een leegstand belasting. Jawel, soms moet je verantwoordelijkheid afdwingen. Anders komen de ratten! Brrr!

 

Grunewald