Adresgegevens

(+31) 06-53781356 info@roygrunewald.com

Haarstraat 3
4201 JA Gorinchem (NL)

Winkel leegstand is een vorm van stadsvervuiling, dus…

Winkel leegstand is een vorm van stadsvervuiling, dus…

Als ik de straat vervuil kan ik een bekeuring krijgen. Als de vuilcontainers vol zitten en ik zet mijn vuilniszak ernaast krijg ik een boete. Terecht, want dat is smullen voor de ratten, zo zag ik laatst. Mee eens? Ok, dan nu een stap verder. Vervuiling is snel weg te werken. Verpaupering, veroorzaakt door leegstaande winkelpanden, is echter rampzalig en tast de hele stad aan in een langdurig slopend proces. ‘De winkelleegstand is een doorn in het oog,’ aldus de gemeente. Ja, zo ken ik nog een paar dooddoeners. Denk nou eens ànders! Lege winkels betekent niet: ‘winkelleegstand’ maar is ordinaire stadsvervuiling. Ergo: het begin van verpaupering. En wat doe je met vervuilers? Juist: die laat je betalen! Het wil maar niet in de hoofden van eigenaren en makelaars doordringen hoezeer zìj ónze stad vervuilen. De oplossing is simpel: werk samen met de culturele en creatieve sector. Vul je leegstaande pand tijdelijk met een inspirerend podium, atelier, expo ruimte, pop-up winkel. Gegadigden en burgerinitiatieven genoeg. Maar dan geen huur gaan vragen hè! Energiekosten, ok. Heldere gebruiksvoorwaarden en de garantie dat als er een koper of huurder is, men snel moet vertrekken: prima! Maar laat minstens de lege etalages iets bijzonders uitstralen in plaats van ze te beplakken  met die oerlelijke, oversized ‘te koop/huur’ uithangborden. Hallo! We zijn niet blind! Een klein bordje volstaat hoor. Zij moeten verantwoordelijkheid nemen, voor twee belangrijke economische waarden: de schoonheid en leefbaarheid van ónze stad. Desnoods gedwongen. We willen immers meer toeristen trekken? Dat doe je niet met vervuilende leegstand, maar met inspirerende volstand! Je tilt daarmee Gorinchem zelf omhoog want cultuur kleurt de stad. Maar blijkbaar is er nog te veel onwil bij die vastgoedrakkertjes. Dus, nieuwbakken gemeenteraad: begin met die sneue affiches te verbieden of laat ze verkleinen! Ambtenaren zijn heel goed in het bepalen  van afmetingen. Als jullie gewone burgervervuilers kunnen beboeten, dan deze notoire stadsvervuilers al helemaal! Langer dan twee maanden onnodig leeg? Knal! Een vette boete per leegstand dag! Of bedenk een leegstand belasting. Jawel, soms moet je verantwoordelijkheid afdwingen. Anders komen de ratten! Brrr!